Bukti Kesucian Al Qur’an

BUKTI KESUCIAN AL QURAN

Mukjizat Statistikal Dalam Al-Qur’an

Pembuktian-pembuktian saintifik dari ayat-ayat Al-Qur’an telah membuktikan kesahihan Al-Quran sebagai firman Allah. Bagaimana dengan kajian statistik?

Al-Qur’an, S. Al-Israa, 17:88
Katakanlah: “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al Qur’an ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia,sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain”.

Berikut ini adalah sebagian dari penemuan seorang ahli sains Islam baru-baru ini. Dr. Tariq Al-Suwaidan, seorang sarjana dan anggota Ikhwan-ul-Muslimin yang terkenal, Islamic Gateway dan ummah.net telah mengkaji hal ini. Penemuan ini berdasarkan data statistik terhadap kalimat-kalimat tertentu dalam Al-Qur’an.

Keputusannya diumumkan melalui internet dan terdapat di beberapa halaman web.

Penemuan berupa data statistik ini sungguh menarik dan menakjubkan,bukan saja kepada umat Islam tetapi juga diluar Islam, tetapi terutama kepada sarjana-sarjana sains.

Penemuan yang membuktikan Kitab Suci ini benar-benar mukjizat dari Allah Yang Maha Kuasa dan tidak dapat dicipta oleh akal manusia.

Penemuan itu sebagai berikut:
1. Jumlah suatu kata dalam Al-Quran ternyata sama dengan jumlah lawan katanya.

Kata Arti Jumlah
Al-Dunya  Dunia 115
Al-Akhira Akhirat 115
Al-Malaikah  Malaikat 88
Al-Shayateen Syaitan 88
Al-Hayat  Hidup 145
Al-Maut Kematian 145
Al-Rajul  Lelaki 24
Al-Marha Perempuan 24

2. Jumlah kata dibawah ini menunjukkan jumlah bulan dan hari dalam satu tahun, sesuai lamanya revolusi bumi mengelilingi matahari.

Al-Shahar  Bulan  12
Al-Yaom  Hari  365

3. Perbandingan luas permukaan daratan dan lautan pada Bumi.

Al-Bahar  Laut   32
Al-Bar  Darat   13

32+13E, maka:
32/45 X 100% = 71.111 %
13/45 X 100% = 28.888 %

Saat ini diketahui prosentase luas permukaan lautan terhadap luas permukaan bumi adalah 70%, dan daratan adalah 30% !!! Satu mukjizat luar biasa di dalam Qur’an!

#yourid

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s